IMG_9261 3

lựa chọn mắc cài

Nghiêng trục răng, không đóng được khớp cắn, lệch mặt phẳng nhai sau 4 năm điều trị do lựa chọn mắc cài sai.

Nhập bình luận của bạn

Bài viết cùng chuyên mục