cam mini screw

Loại niềng răng Xuất xứ Giá thành 2 hàm Mắc cài buộc chun 3M UGSL USA 25.000.000 Mắc cài buộc chun OQ Korea 20.000.000 Mắc cài tự buộc Smart Clip USA 30.000.000 Mắc cài tự buộc AO USA 30.000.000 Mắc cài sứ 3M Unitek USA 30.000.000 Mắc cài sứ tự buộc 3M Unitek USA 40.000.000 Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí nhổ răng để niềng răng, chi phí hàm duy trì sau niềng răng, chưa bao gồm chi phí chụp phim đo sọ để chẩn đoạn và lập kế hoạch khi niềng răng. Giá niềng răng một hàm bằng 2/3 tổng giá và không áp dụng các chương trình khuyến mại cho trường hợp niềng răng một hàm.

Nhập bình luận của bạn

Bài viết cùng chuyên mục