Avatar
Trần Mỹ Duyên -

Mặt của mình bị lệch do hay ăn nằm nghiêng về 1 bên . Niềng răng như này có giúp mặt của mình cân hơn k ạ

Trả lời