Avatar
Trịnh thanh tuấn -

Hàm dưới của e bị lệch tầm 3 cái vậy e niềng mỗi hàm dưới thì giá sẽ là bao nhiêu ạ

Trả lời