Avatar
Nguyễn văn thưởng -

Răng em bị hô nhẹ. Hàm dưới của em bị mất 2 chiếc răng số 6. Vậy em cần tư vấn phương pháp điều trị.

Trả lời